Standard Business Reporting (SBR) Powerhouse geeft invulling aan het concept van regelconforme taxonomieën waarmee een verbinding wordt gelegd tussen wet, organisatie en ICT.

Krijg overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie met het SBC Managementsysteem. Hiermee kunt u niet alleen uw corporate family en verbonden partijen in kaart brengen maar ook invulling geven aan uw privacyboekhouding en andere (wettelijke) vereisten ten aanzien van governance, compliance en goed bestuur (meer).

SBC Organisatie

Gericht op de registratie van de eigen organisatiestructuur, de corporate family en die van de verbonden partijen zoals bewerkers en samenwerkingsverbanden, het Legal en Non-legal entity framework (LEF|LEM). De organisatiestructuur kan vanuit meerdere perspectieven (fiscaal, bancair, bedrijfseconomisch, etc.) worden beschouwd. 

SBC Persoon

Hiermee worden de individuen die een rol spelen binnen de organisatie of bij de verbonden partijen in kaart gebracht. Op deze manier heeft men bijvoorbeeld inzicht in mogelijke belangenverstrengelingen.

SBC Contract

Voor de adequate vastlegging en het actieve beheer (denk hierbij bijvoorbeeld aan het bewaken van het aflopen of verlengen) van de contracten en andere afspraken.

SBC Privacy

Gericht op privacywet- en regelgeving waarbinnen de organisatie moet opereren. Met SBC Privacy kunt u uw gegevensverwerkingen documenteren en uw privacyboekhouding voeren: het register van verwerkingsactiviteiten. 

SBC Datalek

Voor het onweerlegbaar vastleggen van het datalekregister en het opstellen van de melding aan de toezichthouder en/of anderen zoals de betrokkenen of bewerkers, inclusief alle afwegingen (beslismodel) en activiteiten die tijdens de uitvoering van de datalekprocedure zijn verricht. 

SBC Onderzoek

Gericht op de vastlegging van de resultaten van audits, PIA’s en andere onderzoeken zoals “continuous monitoring” door technische beveiligingsmaatregelen.

SBC Praktijk & Prestaties

Gericht op de vastlegging en het beheer van besluiten, activiteiten en resultaten in het kader van de dossieropbouw voor organisaties en personen zoals de feitelijk leidinggevenden.

Of bezoek ons tijdens één van de aankomende evenementen

PSAccounting
Nationaal Privacy Event

Samen sterk(er)

SBR Powerhouse is trots op haar samenwerking met partners die....Hieronder kunt u business cases en testmonials bekijken die etc etc...

Vacatures