Over SBR Powerhouse

Standard Business Reporting (SBR) Powerhouse is de organisatie die nader invulling geeft aan het concept van SBR zoals dat zo succesvol door Duthler Associates (samen met de Nederlandse overheid) is ontwikkeld en dat is uitgegroeid tot een veelvuldig toegepaste, internationaal aanpak. Binnen het SBR concept wordt gebruik gemaakt van regelconforme taxonomieën, een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze van vastleggen van gegevensdefinities en hun onderlinge samenhang, die kan worden ingebed in informatiesystemen.

SBR is bij uitstek het concept waarin een verbinding wordt gemaakt tussen een diversiteit aan competenties en perspectieven: die van de juristen, de banken, de accountants, etc., het toepassen van open standaarden, de inzet van ICT-middelen en het bij elkaar brengen van organisaties, accountants en fiscalisten, banken, softwareleveranciers en brancheorganisaties.

SBR Powerhouse is gelieerd aan Duthler Associates en heeft onder andere samenwerkingen met Duthler Academy en Europe Compliance.