Het SBC Managementsysteem biedt een gestructureerd overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen, informatiesystemen, contracten en andere bedrijfsobjecten. Dit niet alleen voor uw eigen organisatie, maar ook voor zover relevant omtrent de organisaties en personen waarmee u zaken doet. De basis wordt gelegd met de organisatiestructuur en de verbonden partijen. Van daaruit worden relaties gelegd met de andere interne en externe (bedrijfs)objecten die binnen het SBC Managementsysteem zijn vastgelegd: zo ontstaat een netwerk van objecten en hun onderlinge samenhang.

Op deze manier wordt overzicht en inzicht in uw verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied verkregen. Daarmee voldoet u niet alleen aan de wettelijke vereisten van onder andere goed bestuur, privacy en security, maar het biedt ook vele andere toepassingsmogelijkheden en voordelen. Wat te denken van het verminderen van de inspanningen van uw accountant omdat u het bewijs van de effectieve werking van beheersmaatregelen eenvoudig kan aantonen? Of het efficiënt afhandelen van datalekken?

Dit is slechts een indicatie van de toepassingsmogelijkheden van het SBC Managementsysteem en mogelijk heeft u zelf ook voor ogen wat u met de gestructureerde informatie allemaal kan doen.

Kenmerken:

 • Governance en compliance
 • Diverse perspectieven (invalshoeken)
 • Overzicht en inzicht: nu én historisch
 • Voldoet aan de accounting principles
 • Accountability en auditability
 • Vastlegging verantwoordingsinformatie effectieve werking van beheersmaatregelen
 • Gedegen basis voor risicobeheersing
 • Procesondersteuning en escalatie
 • Flexibiliteit
 • Grafische weergave
 • Import- en exportfuncties op basis van taxonomieën en open standaarden.

Het SBC Managementsysteem is modulair en bovenal flexibel. Dit is mede mogelijk dankzij het innovatief gebruik van taxonomieën. Door deze aanpak kan snel worden ingespeeld op (wettelijke) veranderingen en voortschrijdend inzicht. SBR Powerhouse is tezamen met Duthler Associates en First Lawyers continue bezig met het verder ontwikkelen van nieuwe en bestaande modules.

Een greep uit de beschikbare modules:

 • SBC LEF | LEM: het in kaart brengen en houden van de organisatiestructuur en verbonden partijen.
 • SBC Persoon: de personen die een bepaalde rol spelen binnen uw organisatie of waar u zaken mee doet.
 • SBC LCF | LCM: voor het pro-actief beheren van al uw contracten en andere afspraken.
 • SBC Privacy: voor het voeren van uw privacyhuishouding waardoor u overzicht en inzicht verkrijgt in de gegevensbescherming en privacy binnen uw organisatie en van uw verbonden partijen.
 • SBC Dossier datalekken: voor het datalekregister en het opstellen van de melding aan de toezichthouder en/of anderen zoals de betrokken of bewerkers, inclusief alle afwegingen en acties.
 • SBC Control | Evidence: voor het beheren van allerlei onderzoeken, variërend van een externe audit tot de doorlopende bewaking van beheersmaatregelen.
 • SBC Praktijk & Prestaties: voor het documenteren van besluiten, activiteiten en resultaten.
 • SBC Policy Framework & Normenkader: voor policy frameworks en de daaruit voortvloeiende normenkaders, en het toepassen daarvan binnen projecten, audits en andere onderzoeken.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie over het SBC Managementsysteem, neem dan vrijblijvend contact op via 070-3922209 of mail naar support@sbrpowerhouse.nl.