Meteen naar de inhoud

Gegevens invoeren

Wanneer binnen het SBC Managementsysteem een nieuwe activiteit wordt vastgelegd, kan direct een relatie worden gelegd met een andere activiteit of een register. Zo kunt u een informatiesysteem direct koppelen aan een of meerdere verwerkingen en aan een bepaald contract.

Het gebruik van deze relaties zorgt ervoor dat er nagenoeg onbeperkte verbindingen kunnen worden gelegd, en daarmee overzicht en inzicht wordt verkregen in gegevensverwerkingen. 

Om de relaties te kunnen leggen moeten gegevens worden ingevoerd. Selecteer hieronder welke instructie gewenst is.

Hoe leg ik de persoonsgegevens van een specifieke betrokkene vast?

Persoonsgegevens van een specifieke betrokkene worden in het SBC Managementsysteem enkel en alleen i…

Hoe registreer ik een contract?

In het SBC Managementsysteem kunt u contractuele afspraken vastleggen, bijvoorbeeld met een leveranc…

Hoe registreer ik een datalek?

In het SBC Managementsysteem heeft u een volwaardig datalek register ter beschikking. U kunt onder a…

Hoe registreer ik een informatiesysteem?

U kunt in het SBC Managementsysteem informatiesystemen registreren en vervolgens koppelen met bijvoo…

Hoe registreer ik een onderzoek?

In het SBC Managementsysteem kunnen resultaten van onderzoeken als een DPIA of een audit worden gere…

Hoe registreer ik een proces?

In het SBC Managementsysteem kunnen de verschillende soorten en niveaus van de diverse bedrijfsproce…

Hoe registreer ik een verwerking?

Een verwerking wordt in het managementsysteem geregistreerd om – conform de eisen uit de AVG – een o…

Hoe leg ik stakeholders vast?

Een stakeholder is de aanduiding die wordt gebruikt voor een persoon of organisatie die een relatie …

Hoe kan ik een gegevensset vastleggen?

Een gegevensset is de verzameling van persoonsgegevens waar een verwerking betrekking op heeft. Een …

Hoe leg ik het doel van de verwerking vast?

Het doel van een verwerking moet uitdrukkelijk worden omschreven, zo vereist de AVG. U kunt in het S…

Hoe kan ik een verzoek van een betrokkene registreren?

Een verzoek van een betrokkene wordt in het SBC Managementsysteem vastgelegd om een overzicht te heb…

Hoe leg ik de status van een verzoek van een betrokkene vast?

De activiteit status wordt gebruikt om vast te leggen in welke fase van het proces het verzoek van d…

Hoe kan ik bestanden uploaden?

In het SBC Management systeem kunnen bestanden worden geüpload, zoals e-mails, rapporten en contract…

Hoe kan ik opmerkingen plaatsen?

Bij iedere activiteit kunnen opmerkingen worden geplaatst die belangrijk zijn.O ok wordt dit veld ve…

Kunt u het niet vinden? Probeer de zoekfunctie hieronder.


Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact met ons op.