Meteen naar de inhoud

Wat is een betrokkene?

Artikel 4 lid 1 AVG:

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;”

Op basis van de overwegingen kunnen wij stellen dat de betrokkene de controle (terug)krijgt over zijn of haar persoonsgegevens. 

Rechten van de betrokkene (artikel 12 ev. Avg) zijn verstrekkend. De rechten van betrokkene creëren verplichtingen bij de verwerkingsverantwoordelijke en (su)verwerkers (artikel 24 ev. Avg).

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) vormt het eerste aanspreekpunt voor de betrokken (artikel 37 ev. AVG).