Wat is het SBC Managementsysteem?

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie.

Met dit overzicht en inzicht voldoet u aan de wettelijke vereisten van goed bestuur, privacy en security of andere ingestelde bedrijfsregels. Het SBC Managementsysteem biedt meer, het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om pro-actief te handelen bij organisatie-veranderingen.

Krachtig hulpmiddel

Het SBC Managementsysteem is een krachtig hulpmiddel om aantoonbaar “accountable” te zijn. Toezichthouders en interne en / of externe auditor kunnen de informatie gebruiken om na te gaan of de organisatie “auditable” is. Voor de advocaat kan de informatie essentieel zijn bij het afwentelen van boetes of aansprakelijkheidsclaims.

De basis wordt gelegd met SBC LEF| LEM voor de registratie van de eigen organisatiestructuur, de corporate family. Van daaruit worden relaties gelegd, zowel intern als extern. Intern kunnen bijvoorbeeld vanuit privacy-perspectief de verwerkingen en alles wat daarmee samenhangt worden vastgelegd. Maar ook de fiscale eenheden en de bancaire kredietstructuur. Bij externe relaties kan men denken aan samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen.

Het SBC Managementsysteem biedt meer. Er zijn compliance modules beschikbaar gericht op de wet- en regelgeving en beleid waarbinnen de organisatie moet opereren en de vastlegging van de resultaten van audits, PIA’s en andere onderzoeken alsmede de “evidence” van “continuous monitoring”. Escalatie modules maken het mogelijk om proces-gestuurd te acteren op een normoverschrijding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afhandeling van de meldplicht datalekken bij het verlies van persoonsgegevens.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over de SBC Managementsysteem of onze andere diensten, neem dan vrijblijvend contact op via 070-3922209 of mail naar info@sbrpowerhouse.nl.