Wat is SBC LEF | LEM?

De noodzaak voor overzicht en inzicht in de eigen organisatie en alles wat daarmee samenhangt neemt steeds meer toe. Gezien de reeks van bestuurlijke schandalen is dat niet verwonderlijk. Maar ook in de aankomende Europese en nationale wet- en regelgeving worden de bestuurders, de raden van bestuur en commissarissen, verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor de “accountability” en “auditability” van de verantwoording over het beleid en de uitvoering daarvan.

De eisen vanuit de wetgeving lijken hetzelfde maar zijn dat niet. Vanuit de verschillende contexten – bijvoorbeeld financieel, commercieel, fiscaal, gegevensbescherming, bancair en anderen – is de uitwerking anders. Zo hoeft de fiscale eenheid van een organisatie niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van de organisatie in het kader van gegevensbescherming en het borgen van privacy. Laat staan dat deze overeenkomt met een kredietcomplex zoals dat van toepassing is bij een kredietverstrekking door een bank.

Er is een noodzaak voor overzicht en inzicht vanuit de verschillende contexten in de “corporate family”: de organisatie met haar dochters, deelnemingen, samenwerkingen, bewerkers, clouddienstproviders en andere verbonden partijen. Dit overzicht en inzicht richt zich niet alleen op het “nu” maar ook het verleden (het tijdsperspectief).

Duthler Associates heeft dit vraagstuk opgepakt en samen met andere initiatiefnemers de Legal Entity Framework (LEF) taxonomie opgesteld. De LEF taxonomie is gebaseerd op de wet- en regelgeving. Het in samenhang en vanuit de verschillende contexten beheren van de corporate family vormt het Legal Entity Management (LEM) voor de organisatie. Dit heeft geresulteerd in SBC LEF | LEM, als module van het SBC Managementsysteem. SBC LEF | LEM legt de basis voor andere modules zoals SBC Privacy en SBC Control & Evidence.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over de SBC Managementsysteem of onze andere diensten, neem dan vrijblijvend contact op via 070-3922209 of mail naar info@sbrpowerhouse.nl.