Standard Business Reporting Powerhouse (SBRP) is dé organisatie die nader invulling geeft aan het taxonomie gedreven concept zoals dat zo succesvol door Duthler Associates is ontwikkeld en dat (in samenwerking met de Nederlandse overhead) is uitgegroeid tot een veelvuldig toegepaste, international aanpak.

Binnen dit concept wordt gebruik gemaakt van regelconforme taxonomieën en taxonomie gedreven toepassingen. Deze taxonomie gedreven aanpak bidet een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze van vastleggen van gegevensdefinities en hun onderlinge samenhang in de taxonomieën. Door het gebruik van taxonomieën in te bedden in informatiesystemen ontstaan applicaties die flexibel zijn, zodat snel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden: een wetswijziging is een kwestie van aanpassen van de taxonomie. 

Met de taxonomieën word teen verbinding gemaakt tussen een diversiteit aan competenties en perspectieven: het toepassen van open standaarden, de inzet van ICT-middelen en het bij elkaar brengen van organisaties, accountants en fiscalisten, banken, sectoren, softwareleveranciers en brancheorganisaties.