Ga naar de inhoud

Hoe kunnen onze partners u van dienst zijn?

Met de inzet van het SBC Managementsysteem en de leeromgeving organiseert een bedrijf privacy en informatieveiligheid op een effectieve en efficiënte wijze. De registers van het SBC Managementsysteem en de verantwoordingsinformatie van de leeromgeving vormen het fundament voor de bedrijfsleiding om aantoonbaar te voldoen aan de verantwoordingsplicht gegevensbescherming. De interne en/of externe auditors gebruiken de registers om na te gaan of de bedrijfsorganisatie “auditable” is. Voor de advocaat zijn de registers essentieel. Als een boete dreigt, als een leverancier in gebreke blijft of als de bedrijfsleiding geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsclaim, kan de advocaat putten uit het bewijsmateriaal dat is vastgelegd in de registers voor het instellen van verweer tegen aansprakelijkheidsclaims.

Het komt voor dat u extra capaciteit nodig heeft voor het organiseren van gegevensbescherming. Een partner kan op afroep professionals leveren die goed met SBC Managementsysteem en de leeromgeving kunnen omgaan.

Wat kunnen de professionals van partners voor u doen?

De professionals van partners kunnen advies geven, operationele capaciteit bieden en/ of rollen vervullen. Bijvoorbeeld de rol van FG of compliance-medewerker. Een overzicht van mogelijke werkzaamheden:

  • Het opbouwen en beheren van het verwerkingenregister waaraan processen en informatiesystemen zijn gekoppeld;
  • Het organiseren, registreren, opvolgen en melden van incidenten en datalekken;
  • Het organiseren, registreren en opvolgen van verzoeken van betrokkenen;
  • Het organiseren, documenteren en opvolgen van contracten waaronder verwerkers- en gegevensuitwisselingscontracten;
  • Het uitvoeren van onderzoeken waaronder DPIA’s en het vervolgens opvolgen van de bevindingen; en
  • Het organiseren van de wettelijke verantwoordingsplicht gegevensbescherming.

Onze partners helpen u graag!

Duthler Associates (1998) geeft bedrijven en instellingen advies, doet onderzoeken en voert projecten uit op het vlak Law, ICT en Organisatie.

Interesse? Neem gerust contact met ons op.