Ga naar de inhoud

Trainingen

Het – in overeenstemming met wettelijke en contractuele verplichtingen – beschermen van persoonsgegevens vraagt van het management en de medewerkers de nodige inspanningen. Het beschermen van persoonsgegevens heeft impact op het organiseren van de bedrijfsactiviteiten en op de bedrijfsprocessen waarmee de bedrijfsactiviteiten georganiseerd worden. Voordat medewerkers aanpassingen in bedrijfsprocessen (willen) doorvoeren moet het duidelijk zijn waarom dit nodig is en op welke wijze dit het meest effectief gedaan kan worden.

Dit vraagt om een bewustwordingsprogramma beschermen persoonsgegevens voor het management en de medewerkers. Een dergelijk programma is één van de essentiële beheersmaatregelen om te voldoen aan de privacy-verplichtingen. Na het volgen van een dergelijk programma kunnen de medewerkers goed inschatten welke training zij nodig hebben om de noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsprocessen en ondersteunende IT-systemen door te voeren.

Gebruikmaken van uw eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving

Wij hebben met Duthler Academy afgesproken dat gebruikers van het SBC Managementsysteem ook gebruik kunnen maken van een bedrijfsspecifieke leeromgeving en het bewustwordings- en trainingsprogramma ‘beschermen van persoonsgegevens’. Hiermee ontstaat een meer volledig pakket van maatregelen:

  • Bewustwordings- en trainingsprogramma beschermen persoonsgegevens; en
  • SBC Managementsysteem, privacy-boekhouding.

Bedrijfsspecifieke leeromgeving

Bedrijven maken gebruik van de kennisbank van Duthler Academy voor het opbouwen van hun bedrijfsspecifieke leeromgeving. Zie: de kennisbank leeromgeving.

Duthler Academy beheert een programma kennismanagement waarbij zij uitgaan van het bedrijfsmatig toepassen van een leeromgeving. Zie: het programma kennismanagement.

Bewustwordings- en trainingsprogramma privacy boekhouding

Wij beheren een eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving op Duthler Academy en beheert een bewustwordings- en trainingsprogramma privacy-boekhouding met behulp van SBC Management.

Dit programma staat open voor alle gebruikers van het SBC Managementsystemen. Zie: het programma privacy-boekhouding.

Bewustwordings- en trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens

Met behulp van de bedrijfsspecifieke leeromgeving monitort het management in hoeverre sprake is van voldoende bewustzijn en of er voldoende kennis bij medewerkers is opgedaan om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Zie: het programma beschermen persoonsgegevens.

Onze opleidingspartners helpen u graag!

Duthler Academy is sinds 2014 een vooraanstaand opleidingsinstituut op het gebied van (bedrijfs)juridische functie, compliance, privacy en informatieveiligheid. 

Interesse? Neem gerust contact met ons op.