Ga naar de inhoud

Voor goed bestuur heeft u het SBC Managementsysteem nodig

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie. Met de leeromgeving zorgt u voor bewustwording en kennis bij management en medewerkers. Dit zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor gedragsverandering ten aanzien van gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Door het toepassen van het SBC Managementsysteem en de leeromgeving ontstaan registers en loggings die de basis vormen voor het voldoen aan de wettelijke en contractuele verantwoordingsplicht.

Wat krijgt u?

Het SBC Managementsysteem wordt geleverd met een eigen leeromgeving en de volgende functionaliteiten. 

SBC Privacy

U krijgt een register van verwerkingen. Zo houdt u overzicht en inzicht in de gegevensverwerkingen waarvoor u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bent, en van de verbonden partijen zoals leveranciers, verwerkers en ontvangers.

Naast de verwerkingen is het ook mogelijk om de processen en informatiesystemen die ervoor zorgen dat de verwerkingen kunnen plaatsvinden te administreren.

SBC Datalek & Incidenten

U krijgt een datalekregister. Hier legt u beveiligingsincidenten die betrekking hebben op persoonsgegevens vast en kunt u deze beheren. Ook de melding(en) aan de toezichthouder en/of anderen zoals betrokkenen of verwerkers, inclusief alle afwegingen (beslismodel) en activiteiten, kunt u in het datalekregister kwijt.

SBC Verzoeken van betrokkenen

U kunt verzoeken van betrokkenen om bijvoorbeeld inzage, rectificatie en vernietiging registreren en u kunt de voortgang van de afhandeling bewaken.  

SBC Contracten

U krijgt een register van contracten. De noodzaak om overzicht en inzicht te hebben in uw contracten en deze contracten goed vast te leggen in een contractadministratie- of –register is evident: het niet nakomen van contractafspraken of het niet tijdig verlengen of opzeggen van contracten kan grote nadelige en financiële gevolgen voor de organisatie hebben. 

SBC Onderzoeken

Hier kunt u de resultaten van allerlei onderzoeken vastleggen, variërend van een externe audit en een uitgevoerde DPIA tot continue monitoring van de werking van uw beheersmaatregelen.

SBC Verantwoording

De registers en de logging van het SBC Managementsysteem geven duidelijk weer wie welke mutaties op welk moment hebben uitgevoerd. Hiermee ontstaat een systematische en gecontroleerde vastlegging van feiten die mede de basis vormen voor het voldoen aan de verantwoordingsverplichting van artikel 5.2 AVG.

Bekijk onze licentie

Gebruik van het SBC Managementsysteem is inclusief een leeromgeving met bijpassende bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor een aantal medewerkers, de beantwoording van vijf vragen per jaar door onze servicedesk en juridische en compliance ondersteuning op afroep.

Wat krijgt u nog meer?

Faciliteren gedragsverandering

Bij het organiseren van privacy en informatieveiligheid gaat het vooral om het blijvend veranderen van gedrag van management en medewerkers. Een gedragsverandering lukt alleen als het management en de medewerkers begrijpen waarom een gedragsverandering nodig is en wat de impact is op hun dagelijkse werkzaamheden.

Wij leveren een leeromgeving met bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor het management en de medewerkers.

Gedragscodes en voldoen aan de verantwoordingsplicht

Met behulp van verschillende registers van het SBC Managementsysteem onderhoudt de bedrijfsleiding een fundament voor het samenstellen van de wettelijk verplichte verantwoording gegevensbescherming. 

Wij hebben het managementsysteem zodanig ingericht dat elk bedrijf gebruik kan maken van praktische gedragscodes zoals die van MYOBI, zie: voldoen aan de (wettelijke) verantwoordingsplicht.

FG’s waarderen SBC als professioneel managementsysteem

Uit ervaring blijkt dat Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG’s) en compliance medewerkers goed kunnen werken met het managementsysteem. De FG’s waarderen dat wij hun adviezen meenemen bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en bestaande functionaliteiten optimaliseren.

De rol van FG wordt veelvuldig door externe medewerkers vervuld. Wij hebben dat onderkend en hebben het managementsysteem zodanig ontworpen dat een (externe) FG meerdere bedrijven kan bedienen zonder dat er bij een bedrijf sprake is van een “FG lock in”. 

U bent in goed gezelschap

Gebruik van het SBC Managementsysteem is inclusief een leeromgeving met bijpassende bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor een aantal medewerkers, de beantwoording van vijf vragen per jaar door onze servicedesk en juridische en compliance ondersteuning op afroep.

Advisering

Het komt voor dat uw team privacy en informatieveiligheid versterking nodig heeft. Of u nu iemand nodig heeft voor een specifiek project, ad hoc capaciteit nodig heeft of een vangnet, professionals van onze partners staan tot uw beschikking.

Trainingen

Samen met onze trainingspartner, Duthler Academy, bieden wij meerdere bewustwordings- en kennistrainingen aan op het gebied van het gebruik van het SBC Managementsysteem, het inzetten van de leeromgeving die gericht is op gedragsverandering en het voldoen aan de verantwoordingsplicht.  

Functionality Board

De Functionality Board formuleert de functionele user stories, geeft de volgorde bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten aan, voert de gebruikerstesten uit en neemt beslissingen om functionaliteiten operationeel in te zetten. De Functionality Board bestaat uit vakinhoudelijke professionals, gebruikers en IT-specialisten.

Interesse? Neem gerust contact met ons op.