Wat is SBC Privacy?

SBC Privacy is één van de compliance modules van het SBC Managementsysteem. De basis is de eigen organisatiestructuur, de corporate family. Tezamen met de samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen zoals bewerkers, vormt dit het Legal Entity Framework van uw organisatie. Dit framework is essentieel voor de afbakening van uw verantwoordelijkheidsgebied vanuit het privacy-perspectief.

SBC Privacy dwingt regelconformiteit af en maakt het mogelijk om onjuistheden en mogelijke conflicten tijdig te detecteren. Bovendien beschikt SBC Privacy over grafische ondersteuning om het overzicht en inzicht (nog beter) weer te geven.
Een voorbeeld is het afhandelen van datalekken. Met het verkregen inzicht in zowel de verwerkingen als de organisatiestructuur en alle daarbij betrokken personen en partijen kan het melden van datalekken toegesneden op uw organisatie, proces-gestuurd worden afgehandeld.

Het hart van SBC Privacy is de privacytaxonomie waarin het gegevensmodel is gedefinieerd en de daarvan afgeleide taxonomiegedreven softwaretoepassing, de SBC Privacy App. Dankzij de taxonomiegedreven aanpak is het verbreden van het toepassingsgebied, kan snel worden ingespeeld op veranderingen in de wet- en regelgeving of in de interpretatie (richtlijnen, jurisprudentie) daarvan. Ook specifieke aanpassingen voor uw organisatie zijn met deze taxonomiegedreven aanpak relatief eenvoudig te realiseren.

Bent u geïnteresseerd?

Factsheet SBC PrivacyDownload

Wilt u meer informatie over de SBC Managementsysteem of onze andere diensten, neem dan vrijblijvend contact op met ons via 070-3922209 of mail naar info@sbrpowerhouse.nl.