Ga naar de inhoud

Het SBC Managementsysteem is een voorwaarde om te voldoen aan de AVG

Eén van de doelen van SBC Managementsysteem is de bedrijfsleiding in staat stellen te voldoen aan de verantwoordingsplicht uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 5.2 AVG).  Voldoen aan de AVG verantwoordingsplicht Het voldoen aan de verantwoordingsplicht vraagt om een systeem waarin…