Ga naar de inhoud

SBRPowerhouse heeft het SBC Managementsysteem vernieuwd

Wij hebben het taxonomiegedreven managementsysteem vervangen door gebruikelijke cloud technologie.

Behalve meer functionaliteit heeft het een robuust en prettig te gebruiken systeem opgeleverd waarmee u uw boekhouding van privacy en informatieveiligheid eenvoudig kunt beheren. Daarnaast is het praktisch in het gebruik en zijn de licentiekosten beperkt. Onze accountmanager en servicedesk staan voor u klaar om u uitleg te geven over en te ondersteunen bij het gebruik. Ondertussen gaan we onverminderd door met het ontwikkelen van aanvullende functionaliteiten.

Welke functionaliteit?

De functionele eisen van toezichthouders zijn leidend geweest voor het ontwikkelen van ook nieuwe functionaliteit.  De functionele eisen vloeien voort uit het wettelijk kader, de Europese guidelines van de EDPB en het uitgevoerde toezicht door vooral de Autoriteit Persoonsgegevens. Kort en goed kunnen wij zeggen dat een verwerkingsverantwoordelijke minimaal zorgt voor:

  • register van verwerkingen, die aantoonbaar actueel zijn;
  • register van beveiligingsincidenten
  • een privacy- en informatiebeveiligingsbeleid;
  • aantoonbare bewustwording en kennis bij management en medewerkers; 
  • uitgevoerde onderzoeken (o.a. DPIA’s) waarvan de bevindingen zijn opgevolgd; en 
  • uitvoeren en opvolgen verantwoordingsplicht. 

Het SBC Managementsysteem en de daaraan gekoppelde leeromgeving ondersteunen de verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan deze minimale eisen voor het beschermen van persoonsgegevens.

De scope en reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten van bedrijven en instellingen bepalen de omvang en de diepgang van de functionele eisen aan privacy en informatieveiligheid. Voor verwerkingsverantwoordelijken die bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens verwerken gelden aanvullende eisen op het minimale functionele pakket zoals wij hierboven hebben aangegeven. Graag zijn wij bereid de functionele eisen voor privacy en informatieveiligheid voor specifieke bedrijfsactiviteiten aan te vullen en desgewenst te leveren.

Wat is de gebruikersgroep?

Wij organiseren regelmatig (virtuele) gebruikersbijeenkomsten waarin gewenste en uitgewerkte functionaliteiten worden besproken. Wij inventariseren de functionele eisen en wensen en stellen op basis daarvan aan de gebruikers van SBC Managementsysteem functionele aanvullingen voor.

Ondersteunen van de bedrijfsleiding met de verantwoordingsplicht 

Een operationeel SBC Managementsysteem en leeromgeving bieden bedrijven verantwoordingsinformatie om aantoonbaar aan de verantwoordingsplicht voor privacy en informatieveiligheid te voldoen. 

Ten slotte

Elke verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en sub-verwerker van persoonsgegevens kunnen gebruik maken van het SBC Managementsysteem en een leeromgeving. Wij hebben de licentieprijs voor bedrijven met een beperkte bedrijfsomvang of specifieke sector aangepast.

Interesse?

Wij begrijpen dat de interesse is gewekt. Daarom organiseren wij dit jaar met onze partners meerdere informatiebijeenkomsten. Uiteraard kunt u ook direct een demo-aanvragen via deze link. Liever persoonlijk contact of direct een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact met ons op via deze link.